แผน เป้าหมาย การฝึกอบรม ประจำปี 2563

บริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด  แผนอบรม ปี 2563


เดือน

จป.หัวหน้างาน

จป.บริหาร

คณะกรรมการ คปอ.

จป.ระดับเทคนิค

โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว  
กรุงเทพฯ
(ตรงข้ามซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์)

โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว  
กรุงเทพฯ
(ตรงข้ามซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์)

โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว  
กรุงเทพฯ
(ตรงข้ามซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์)

โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ  

(ตรงข้ามซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์)

มกราคม

วันที่ 22-23

 

 

 

กุมภาพันธ์

วันที่ 26-27

วันที่ 19-20 

 

 

มีนาคม

วันที่ 25-26

 

วันที่ 23-24 

วันที่ 19-20-21 

เมษายน

วันที่ 22-23

 

 

               

พฤษภาคม

วันที่ 20-21

วันที่ 27-28 

 

 

มิถุนายน

วันที่ 24-25

 

วันที่ 22-23 

 

กรกฎาคม

วันที่ 22-23

วันที่ 15-16 

 

วันที่ 29-30-31 

สิงหาคม

วันที่ 26-27

 

วันที่ 19-20 

 

กันยายน

วันที่ 22-23

วันที่ 16-17 

 

วันที่ 3-4-5 

ตุลาคม

วันที่ 28-29

 

วันที่ 20-21 

 

พฤศจิกายน

วันที่ 23-24

วันที่ 25-26 

 

วันที่ 18-19-20 

ธันวาคม

วันที่ 16-17

 

 

 

    ค่าอบรม แบบ Public ท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม Vat) รุ่นละไม่เกิน 60 คน

ค่าอบรม จป.ระดับเทคนิค แบบ Public ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)

การฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ( In-House )

  • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน / ระดับบริหาร
  • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
  • หลักสูตร ความปลอดภัยสาหรับพนักงานทั่วไป และพนักงานเข้างานใหม่ ( 6 ชั่วโมง)
  • หลักสูตร จิตสานึกความปลอดภัย


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • กระเป๋าใส่เอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม
  • คู่มือประกอบการอบรม สมุด ปากกา CD ความปลอดภัย
  • วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 0-2383-4544 , 086-331-5890 ,064-301-3692 , 0-2383-9260-1 Fax. 0-2383-4830

E-mail : sst.training@hotmail. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.