แผน เป้าหมาย การฝึกอบรม ประจำปี 2565

Online Training ปี 2565


เดือน

จป.หัวหน้างาน

จป.บริหาร

คณะกรรมการ คปอ.

จป.ระดับเทคนิค

 

 

 

 

มกราคม

วันที่24-25

วันที่ 26-27 

วันที่ 28-29 

 

กุมภาพันธ์

วันที่ 11-12 / 21-22

วันที่ 23-24

วันที่ 25-26 

 

มีนาคม

วันที่ 2-3 / 21-22

วันที่ 23-24 

 18-19

วันที่ 28-29-30 

เมษายน

วันที่25-26

 

 

                 

พฤษภาคม

วันที่ 23-24

วันที่ 19-20

วันที่ 27-28 

   

มิถุนายน

วันที่ 20-21

วันที่ 22-23 

วันที่ 24-25 

 

กรกฎาคม

วันที่ 18-19

วันที่ 20-21 

วันที่ 22-23 

วันที่ 25-26-27 

สิงหาคม

วันที่ 22-23

วันที่ 24-25

วันที่ 26-27 

 

กันยายน

วันที่ 19-20

วันที่ 21-22 

วันที่ 23-24

 

ตุลาคม

วันที่ 17-18

วันที่ 19-20  

วันที่ 21-22 

 วันที่ 27-28-29

พฤศจิกายน

วันที่ 14-15

วันที่ 16-17 

วันที่18-19

 

ธันวาคม

วันที่ 19-20

วันที่ 21-22

วันที่ 23-24 

 

   

จป.หัวหน้างาน / จป. บริหาร ค่าอบรม ท่านละ 1,200 บาท 

จป.ระดับเทคนิค ค่าอบรม ท่านละ 2,000 บาท 

 

 Online

 

การฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ( In-House )

  • หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน / ระดับบริหาร
  • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
  • หลักสูตร ความปลอดภัยสาหรับพนักงานทั่วไป และพนักงานเข้างานใหม่ ( 6 ชั่วโมง)
  •  
  • หลักสูตร จิตสานึกความปลอดภัย


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  • กระเป๋าใส่เอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม  / คู่มือประกอบการอบรม สมุด ปากกา / วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งแบบตอบรับมาได้ที่  เบอร์ไล 086-3315890

Tel. 0-2383-4544 , 086-331-5890 , 0-2383-9260-1 Fax. 0-2383-4830

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.